FILE CHẤM CÔNG- TÍNH LƯƠNG ĐƠN GIẢN

1. File chấm công đơn giản: chủ yếu quản lý ngày làm việc, chưa xét tăng ca (tăng ca cũng tương tự, nhưng chưa nghĩ ra cách trình bày gọn đẹp).

File này có tích hợp lịch vạn niên đến năm 2070, cái này chôm của người ta cho đẹp, bỏ cũng chả sao nhé. File gốc là Lifetime canlenda của nước ngoài, được Việt hóa cũng nhiều, tôi lấy file đã việt hóa của Kế toán Centax và xóa luôn cái logo Centax (vì tôi nghĩ bản quyền thuộc về Author: NPCC, Centax bẻ khóa xong rồi đóng dấu bản quyền bằng macro). Tuy xóa vết Centax, nhưng tác động của macro vẫn còn, ai rành thì kiểm tra giúp.m-nhut-bang-cham-cong-ver-1-0

2.File tính hệ số lương theo thâm niên: có 3 cách tính.

  • Cách 1 đơn giản thiết lập nhanh dễ kiểm tra sai sót nhưng rườm rà
  • Cách 2: vận hành như cách 1 nhưng tóm gọn công thức
  • Cách 3: Gọn nhất trong 3 cách, chỉ cần 1 sheet thôi, chỉ cần các cột mã số, họ tên, ngày vô và công thức quy ra hệ số

Nếu anh chị có cách tính gọn hơn thì góp ý giúp nhé. Theo tôi chắc phải dùng VBA mới gọn hơn được doan-trang-3-cach-tinh-he-so

Hy vọng, file có ích cho ai đó. Xin nhận mọi góp ý của anh chị,

***************************

Current ThemeReddle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s